KELI SKAIČIAI

34-a

PAGAL DYDĮ PASAULYJE
FARMACIJOS GRUPĖ ir antra
didžiausia Prancūzijos farmacijos
grupė*.

150

Valstybių kuriose platinami grupės vaistai

100

Milijonų pacientų pasaulyje,
kasdien gydomų
grupės medicininiais preparatais.

21800

Darbuotojų

„Servier“ yra pasaulinė farmacijos grupė,

kuriai vadovauja fondas. Veikdama 150 pasaulio valstybių ir gaudama 4,7 milijardo EUR pajamų, 2020/2021 m. „Servier“ suteikė darbą 21 800 žmonių. Ši nepriklausoma grupė kasmet investuoja daugiau nei 20 proc. savo prekės ženklo pajamų į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Gydymo naujovėms pacientų labui spartinti grupė įsipareigojo atviroms inovacijoms ir bendradarbiauti su akademiniais partneriais, farmacijos grupėmis bei biotechnologijų bendrovėmis. Savo veikloje (nuo mokslinių tyrimų iki tolesnės paramos) ji visuomet atsižvelgia į pacientų nuomonę.

Grupė „Servier“ yra kardiologijos srities lyderė, turi ambicijų tapti pripažinta ir pažangia onkologijoje. Jos augimas paremtas tvariu įsipareigojimu gydyti širdies ir kraujagyslių, metabolines, onkologines, neurodegeneracines ligas ir imuninius uždegimus. Skatindama visuotinę sveikatos priežiūros paslaugų prieigą, grupė „Servier“ siūlo kokybiškus generinius vaistus didžiajai patologijų daliai gydyti.

MŪSŲ VEIKLOS PAGRINDAS

Mūsų darbuotojai, įkvėpti pašaukimo ir turėdami savo viziją, vadovaujasi tam tikromis vertybėmis. Tai yra mūsų pagrindas ir identitetas. Viso pasaulio grupės „Servier“ darbuotojai įsipareigojo siekti gydymo pažangos, kad paciento poreikiai būtų kuo geriau patenkinti. Kiekvieną dieną jie atsidavę dirba pacientų labui ir gelbsti gyvybes..

MŪSŲ PAŠAUKIMAS

Esame tam, kad siektume gydymo pažangos pacientų labui, padėtume profesionaliems sveikatos priežiūros darbuotojams. Siekiame palikti ateities kartoms pasaulį, kuriame kokybiška sveikatos apsauga būtų prieinama ir teikiama visiems.

MŪSŲ VIZIJA

– Pacientų interesai ir inovacijos yra mūsų veiklos pagrindas.

– Asmeniniai ir kolektyviniai įsipareigojimai yra grupės veiklos varomoji jėga.

– Užtikrinti savarankiškumą ir ilgalaikes investicijas.

– Būti pasaulyje pripažinta grupe.

Savo veikla prisidedame prie to, kad ateities kartoms paliktume pasaulį, kuriame būtų užtikrinta kokybiška sveikatos priežiūra visiems.

Sužinokite apie 4 mūsų vertybes

DRĄSA KURTI INOVACIJAS
sipareigojame teikti pažangius terapinius sprendimus. Vadovaudamiesi pirmeivių dvasia, kartu dirbame ir siekiame rezultatų.

AUGTI DALIJANTIS
Kiekviena galimybė dirbti kartu veiksmingai prisideda prie bendros gerovės kūrimo. Nesvarbu, kas ir kur esame, augame ir vystomės kartu, remdamiesi vienas kito patirtimi bei laimėjimais.

RŪPESTIS
Žvelgiame į ateitį per žmogaus ir aplinkos dimensijas. Rūpestis sveikata ir jos prieinamumu visiems yra varomoji mūsų jėga.

ĮSIPAREIGOJIMAS SĖKMEI
Nuolatinė grupės plėtra yra gyvybiškai svarbi. Nesvarbu, kokie iššūkiai laukia ateityje, įsipareigojame tesėti savo pažadus.

IŠSAMUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASIŪLYMAS

“Servier“ įsipareigojo savo pacientams nuo mokslinių tyrimų iki pažangių terapinių sprendimų.

Kasdien 100 milijonų viso pasaulio pacientų gydomi medicininiais grupės preparatais.

Platus „Servier“ prekės ženklo vaistų spektras

Kokybiški
Generiniai
Vaistai

Skaitmeninė technologija rytojaus sveikatos priežiūrai

Nuolat tobuliname mokslinių ir plėtros tyrimų modelį, kad sparčiau kurtume vaistus, kurie tenkintų realius pacientų poreikius. Mokslinio tiriamojo instituto „Servier Paris‑Saclay“ ateities kūrimo planai puikiai iliustruoja mūsų norą siekti atviresnių, lankstesnių ir produktyvesnių mokslinių tyrimų pacientų labui.

Ieškodama naujų gydymo būdų, kurie gerintų pacientų gydymą, „Servier“ į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą investuoja vidutiniškai 20 proc. savo pardavimo (išskyrus generinius vaistus) pajamų. Grupė susitelkė į penkių reikalingiausių terapijos sričių mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. „Servier“ ketina skirti 50 proc. mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros biudžeto vėžio gydymo tyrimams.

* Prekės ženklo veikla

ONKOLOGIJA
NEUROLOGIJA IR IMUNINIAI UŽDEGIMAI
KARDIOMETABOLIZMAS

MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS „SERVIER PARIS-SACLAY“

Svarbus žingsnis į atviresnius, dinamiškesnius ir produktyvesnius mokslinius tyrimus pacientų labui.

  • 45 000 m2 mokslinių tyrimų laboratorijų ploto
  • Inkubatorius verslo pradžiai
  • 350 milijonų EUR investicijų
  • „Servier“ yra vienintelė šio unikalaus pramonės klasterio farmacijos įmonė

ILGALAIKIS IR ASMENINIS SANTYKIS

Sudėtingai šiuolaikinio mokslo aprėpčiai reikia kurti atvirą moksliniais tyrimais suinteresuotų šalių bendradarbiavimo tinklą. Štai kodėl visuomet aktyviai bendradarbiaujame su akademinių organizacijų partneriais, kitomis farmacijos grupėmis ir biotechnologijų bendrovėmis. Partnerystė reiškia ilgalaikę investiciją į per mūsų fondą veikiančią struktūrą. Tai reiškia puikų mokslinį ir medicininį pasirinkimą dirbti su aukščiausios kvalifikacijos mokslininkais ir plačiu klinikinių ekspertų tinklu. Kiekviena partnerystė yra unikali ir kuria asmeninį santykį.

STIPRUS PRAMONĖS TINKLAS

Pasaulinį „Servier“ pramonės tinklą sudaro 16 gamybos vietų. Šis integruotas pramonės modelis leidžia kontroliuoti visus vaistų gamybos ciklo etapus, užtikrina aukštą kokybę ir lanksčius gamybos pajėgumus.

TEIGIAMAS POVEIKIS VISUOMENĖS VYSTYMUISI

Grupė laikosi aktyvios socialinės atsakomybės politikos. Šis požiūris formuojamas aplink 4 CSR įsipareigojimus, kurie kartu apima 17 prioritetinių sričių, nustatytų pagal ISO 26000 gaires ir pokalbius su suinteresuotomis šalimis.

Nuo 2016 m. fondas „Mécénat Servier “ palaiko bendrąsias sveikatos apsaugos, švietimo ir bendruomenės gyvenimo iniciatyvas Prancūzijoje ir užsienyje. Daugiau žr.: https://mecenat.servier.com/