Naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į www.servier.lt interneto svetainę.
Naudodamiesi šia interneto svetaine, Jūs pripažįstate, kad perskaitėte teisinę informaciją ir pasižadate jos laikytis.
Šio dokumento turinys gali būti keičiamas; dėl to, skatiname Jus šią teisinę informaciją skaityti reguliariai.

1. Intelektinė nuosavybė

1.1. Ši interneto svetainė („Interneto svetainė“) priklauso LES LABORATOIRES SERVIER bendrovei, kurios akcinį kapitalą sudaro 34 590 852 eurų. Ji įregistruota Nanterre juridinių asmenų ir prekybos registre numeriu 085 480 796; jos buveinės adresas yra 22 rue Garnier (92578) NEUILLY -SUR -SEINE, Prancūzija. „LES LABORATOIRES SERVIER“ yra „SERVIER“ bendrovė. „SERVIER“ interneto svetainės redaktorius yra ponas Olivier GRYSON. Interneto svetainės domeno savininkė yra bendrovė „Praxis“.

1.2. Interneto svetainės bendra struktūra, joje naudojama programinė įranga, tekstai, tiek judantys tiek nejudantys vaizdai, specialioji patirtis ir kiti šią svetainę sudarantys elementai išskirtinai priklauso tik „LES LABORATOIRES SERVIER“ ir juos saugo galiojantys intelektinės nuosavybės įstatymai. Dėl to, draudžiama visą arba dalį šios interneto svetainės bet kokiu būdu skelbti be išankstinio aiškaus „SERVIER“ sutikimo, nes galite būti apkaltinti klastojimu. Tas pats taikoma ir interneto svetainėje esančioms duomenų bazėms, kurias sukūrė „SERVIER“ ir saugo autorių teisės. „SERVIER“ ir jos partnerių prekiniai ženklai, taip pat interneto svetainėje pateikiami logotipai yra registruoti prekiniai ženklai. Taigi, bet koks šių interneto svetainėje panaudotų prekinių ženklų arba logotipų kopijavimas be išankstinio ir aiškaus „LES LABORATOIRES SERVIER“ leidimo yra draudžiamas.

2. Techninė informacija

Jūs pripažįstate, kad turite tinkamų įgūdžių, reikalingų prisijungti ir naudotis šia interneto svetaine, ir patikrinote, kad naudojami kompiuterio nustatymai neturi virusų ir puikiai veikia. Jūs taip pat pripažįstate, kad buvote informuotas, kad prie šios interneto svetainės galima prisijungti 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę, išskyrus nenumatytų aplinkybių (force majeure) įvykius, kompiuterines problemas, problemas, susijusias su telekomunikacijų tinklų struktūra arba technines problemas. „SERVIER“ gali trumpam sustabdyti prisijungimą prie interneto svetainės dėl vykdomų aptarnavimo darbų.

3. Ką turite žinoti apie internetą

Sunku užtikrinti šimtaprocentinį internetu persiunčiamų duomenų saugumą. Nors imamės visų reikalingų priemonių asmeninei informacijai apsaugoti, negalime nei užtikrinti, nei garantuoti, kad tiesiogiai arba per šias interneto paslaugas persiunčiama informacija bus visiškai saugi. Dėl to, skelbdami informaciją patys prisiimate atsakomybę už riziką, net jei vos tik gavę duomenis, kiek įmanoma stengiamės užtikrinti jų saugumą.

4. Interneto svetainės turinys

„SERVIER“ teikia praktinę informaciją (kongresų, konferencijų, simpoziumų ir t. t. datos), mokymo priemones, su sveikata susijusią informaciją arba skelbia specializuotus straipsnius. Tokia informacija neturi būti laikoma teisiniais arba medicininiais patarimais. Norėdami gauti medicininį patarimą, visada turėtumėte pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Bet kuri informacija arba medžiaga, skelbiama interneto svetainėje, yra tokia, kokia yra ir jai netaikoma jokia tiesioginė ar numanoma garantija.

5. Atsakomybės apribojimas

Nepaisant to, kad „SERVIER“ tikrina informaciją ir priemones, „SERVIER“ negali garantuoti šioje interneto svetainėje pateikiamo turinio tikslumo ir naujumo. Dėl to, „SERVIER“ negali jokiu būdu būti laikoma atsakinga įvykus klaidai, nesant informacijai ir/arba, jei internete pasitaikytų virusų. Taip pat už internete paskelbtų straipsnių turinį yra atsakingi tik jų autoriai.

Jūs turėtumėte laikytis savo asmeninės su medicina susijusios nuomonės ir išlikti kritiškais.
„SERVIER“ negali būti laikoma atsakinga:

  • už bet kokius informacijos netikslumus arba jos praleidimą interneto svetainėje;
  • už bet kokią dėl trečios šalies veiksmų interneto svetainėje padarytą žalą, kai turinys ir/arba informacija pakeičiama;
  • už bet kokią žalą, dėl prisijungimo prie interneto svetainės, arba nesant galimybės prie jos prisijungti, jos naudojimo (įskaitant bet kokią virusių žalą, kurie gali paveikti Jūsų kompiuterio sistemą) ir/arba interneto svetainėje pateiktos informacijos.

6. Dalis interneto svetainės, skirtos sveikatos apsaugos profesionalams

Ši interneto svetainė yra sudaryta iš dviejų dalių: pirma dalis skirta plačiajai visuomenei, tad ja laisvai naudotis gali visi;
Antra dalis skirta tik sveikatos apsaugos srityje dirbantiems profesionalams, i. e. gydytojams, vaistininkams ir kitiems. Prie jos prisijungti galima įvedus slaptažodį ir interneto vartotojui patvirtinus, kad jis/ji turi tokią teisę, nes šioje interneto svetainės dalyje gali būti pateikiamos vaistų reklamos.

7. Jūsų, kaip vartotojo, įsipareigojimas

7.1. Pagarba kitiems Privalote gerbti taikomus įstatymus (ypač privatumo ir asmeninių duomenų apsaugos įstatymą). Jūs pasižadate nerinkti ir nenaudoti asmeninės informacijos, kurią randate, ypač nevykdyti jokių veiksmų, kurie gali pakenkti kurio nors kito vartotojo privatumui, reputacijai, pagarbai, įvaizdžiui arba jautrumui ir neskelbti jokių šmeižiančių, provokuojančių, piktų arba grasinančių komentarų, žinučių ar teksto.

7.2 Hiperteksto nuorodos Šioje interneto svetainėje pateikiamos hiperteksto nuorodas į kitus interneto tinklus, ypač partnerių, kuriems buvo duotas išankstinis raštiškas aiškus leidimas. „SERVIER“ stengiasi pateikti nuorodas tik į tas interneto svetaines, kurios atitinka galiojančius įstatymus. Tačiau „SERVIER: nekontroliuoja šių interneto svetainių turinio dėl to, „SERVIER“ negali būti laikoma atsakinga už minėtose interneto svetainėse pateiktą informaciją. Interneto svetainės vartotojai ir lankytojai negali pateikti nuorodos į šią interneto svetainę be išankstinio aiškaus „LES LABORATOIRES SERVIER“ leidimo.

8. Kokia informacija renkama?

Šioje svetainėje profesionalams siūlome pateikti informaciją (ypač savo vardą ir pavardę, adresą, el. paštą, profesiją), su kuria susipažinę galėtume atsiųsti Jums norimus dokumentus, taip pat leisti parsisiųsti pasirinktus dokumentus ir lankstinukus. Jei nenorite gauti dokumentų arba naudotis mūsų paslaugomis, galite naršyti dalyje mūsų interneto svetainės nenurodydami asmeninės informacijos ir neprisiregistravę. Jeigu pageidaujate atsiųsti mums el. laišką, automatiškai išsaugosime Jūsų el. pašto adresą, kad galėtume Jums atsakyti.

9. Kam skirta surinkta informacija?

Šioje interneto svetainėje surinkti Jūsų asmeniniai duomenys yra skirti „SERVIER“ tarnyboms ir įmonėms, teikiančioms atsakymus į Jūsų užklausas. Jūsų IP adresas yra skirtas personalo Duomenų apdorojimo tarnybai, specialiai įgaliotai apdoroti tokią informaciją ir besilaikančiai profesinio konfidencialumo.

10. Kaip naudotis savo atgavimo ir taisymo teisėmis?

Pagal 1978 m. sausio 6 d. Prancūzijos įstatymą nr. 78-17, Jūs turite teisę atgauti arba paprašyti pakeisti savo asmeninius duomenis, arba juos paneigti nusiųsdami el. laišką adresu webmaster@servier.com arba paprastu paštu ponui Olivier GRYSON, „SERVIER INTERNATIONAL“, 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Prancūzija. Pagal asmeninių duomenų apsaugos reglamentus, šia asmenine teise gali pasinaudoti tik susijęs asmuo ir ją gali taikyti tik savo paties asmeninei informacijai: dėl saugumo priežasčių, atitinkama tarnyba patikrins Jūsų tapatybę, kad su Jumis susijusi konfidenciali informacija nebūtų perduodama kitam asmeniui. Jei duomenys taisomi, Jums pareikalavus, atsiųsime pataisytos informacijos kopiją.

11. Detalesnė informacija

Jeigu norite gauti detalesnę informaciją, prašome susisiekti su ponu Olivier GRYSON paštu, adresu „SERVIER INTERNATIONAL“ 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Prancūzija arba elektroniniu paštu.

12. Taikomas įstatymas ir kompetentingi teisės aktai

Ši interneto svetainė valdoma pagal Prancūzijos įstatymus. Bet kokie teisminiai ginčai turi būti teikiami kompetentingiems Nanterre (Prancūzijos) teismams.